Carina Rassek

Jestem niemiecką psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji. Prowadzę terapię w języku polskim, niemieckim i angielskim. Mieszkam i pracuję i Poznaniu.

Prowadzę sesje i konsultacje terapeutyczne na żywo i online (sesje przez Skype).

Przed podjęciem studiów podyplomowych w nurcie poznawczo-behawioralnym na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu studiowałam w Instytucie Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego w Nowym Dworze Mazowieckim. Zdobyłam tam doświadczenie w zakresie psychoterapii humanistycznej skoncentrowanej na pacjencie. W Hamburgu w Niemczech w klinice poznawczo-behawioralnej odbyłam praktykę i miałam okazję uczestniczyć w hospitacjach sesji innych psychoterapeutów (takiej możliwości nie mają studenci kształcący się w Polsce).

Moja praca terapeutyczna bazuje na najskuteczniejszej z przebadanych współczesnych metod terapeutycznych: terapii poznawczo-behawioralnej. Dodatkowo wspieram się nurtem humanistycznym.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna skupia się na określonych przez pacjenta celach i szuka właściwych rozwiązań. W centrum zainteresowania jest przede wszystkim teraźniejszość i przyszłość – ponieważ na to mamy wpływ. Historią życia danej osoby zajmujemy się o tyle, o ile pomoże nam ona zrozumieć, jak powstał określony sposób myślenia czy zachowania. Terapia humanistyczna z kolei koncentruje się na potrzebach pacjenta. Najważniejsza jest relacja między terapeutą i pacjentem, akceptacja i empatia.

Oferuję wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych i kryzysach, a także pomagam radzić sobie z objawami zaburzeń psychicznych i innymi problemami psychicznymi. Korzystam ze skutecznych metod i technik, do których należą m.in. relaksacja, praca nad przekształceniami poznawczymi, ekspozycja, eksperymenty behawioralne, terapia zorientowana na schematy. Swoim pacjentom proponuję „zadania domowe”, tak aby samodzielnie mogli ćwiczyć nowe umiejętności i osiągnęli swoje cele w jak najkrótszym czasie.

Staram się „odczarować” proces psychoterapii, tak aby współpraca ze mną była jak najbardziej przejrzysta i zrozumiała. Na początku terapii poznajemy się wzajemnie i poświęcamy czas na analizę problemu z różnych perspektyw, a także ustalenie celów terapii. W dalszym etapie wspólnie pracujemy nad osiągnięciem wytyczonych celów.Więcej na:

www.carinarassek.pl

www.carinarassek.de
 
Skype: carina.rassek4

info@carinarassek.pl

Gabinet: ul. Hoża 3, Poznań

tel. 0048-531 991 160